Kouros Ilissos

Kouros Ilissos

 

 

En savoir plus : Kouros d’Ilissos
Kouros Ilissos